ماشین کاری با اسپارک یا EDM یکی از جدیدترین روش های مخصوص قالب سازی است. دستگاه اسپارک به روش ماشینکاری EDM کار می کند.این دستگاه عموما برای ساخت قالب های پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد وسیعی دارد.

اسپارک یک عمل موضعی است و در این روش فلز توسط جرقه های الکتریکی از سطح کنده می شود و بین الکترود ( سیم و قطعه) کار زده می شود و هیچ تماس مستقیمی بین قطعه و الکترود برقرار نخواهد شد. امروزه از EDM برای ساخت حفره‌ها و قالبهای هندسی و غیر هندسی بسیار پیچیده استفاده می شود.

در فرآیند ماشین‌ کاری تخلیه الکتریکی از یک خازن برای ایجاد جرقه استفاده می شود که با جریان یکسو (Direct current) شارژ می شود. در ماشین کاری با اسپارک قسمت هایی از قالب را که امکان ماشین کاری ندارند بوسیله دستگاه های براده بردار و به صورت معکوس بر روی الکترودی که عموما از جنس مس یا گرافیت است، ماشین کاری کرده و به قطب مثبت دستگاه اسپارک متصل می کنیم و قطعه کار را به قطب منفی آن وصل کرده وسپس ماشین کاری را با دادن یک سری پارامتر از جمله (استراحت دستگاه ، میزان زمان ماشین کاری ، میزان عمق پیشروی ، و میزان جریان آمپر) آغاز می کنیم. با نزدیک شدن الکترود به قطعه کار و به دلیل وجود جریان، جرقه ای در هر دو قطعه بوجود می آید که منجر به خورد شدن قطعه کار خواهد شد.

خوردگی نه تنها در قطعه کار بلکه در الکترود نیز به وجود می آید. در نتیجه برای عمق های زیاد چندین الکترود، نیاز هست. معمولا الکترودهای اول تا سوم برای عملیات خشن کاری استفاده می شوند.

برای خنک کاری و شستشو در حین ماشین کاری از یک ماده سیال استفاده می شود که عموما نفت است که در این حالت بوسیله شیلنگ به روی قطعه می پاشد و ذرات خورده شده از سطح قطعه کار شستشو می شوند. الکترود دوباره پایین آمده اما این بار میزان پایین آمدن بیشتر از کورس قبلی است. مجددا اسپارک در یک عمق بیشتر روی می دهد و ذرات دیگری از قطعه کار برداشته می شوند.

گرچه برخی از دستگاههای اسپارک قادرند در چند محور حرکت کنند ولی اکثر این دستگاه ها با یک سیستم سرو کنترل در جهت عمودی حرکت می کنند زیرا دارای یک کلگی هستند که الکترود به آن وصل شده است.

فرآیند ماشینکاری در اسپارک نسبت به ماشینهای دیگر بسیار طولانی است اما از لحاظ ظرافت و صافی سطح بسیار دقیقتر و با کیفیت تر است.